DRAMANIN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR ?

Oyun, Drama ve Çocuk… Drama oyunla tiyatro arasında her iki etkinlikten de ortak özellikler taşıyan bir öğrenme yoludur. Dramanın bu iki türle ortak özellikleri olduğu gibi bunlardan ayrışan yanları da vardır. Buradan yola çıkarak oyun ve dramanın çocuk için ne kadar önemli birer öğrenme yolu olduğunu anlamak için öncelikle oyun kavramının ne olduğunu bilmek ve drama ile ortak ve ayrışan özelliklerine bakmak gerekir. Oyun Okul öncesi dönemde oyun çocuklar için çok önemli bir yer tutar.…

"DRAMANIN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR ?"

Çocuklarınız İle Evde Oynayabileceğiniz Oyun Önerileri

Çocuklarınızın tablet telefon televizyon gibi araçlarla zaman geçirmesini istemiyor ve onlarla birlikte kaliteli zaman etkinlikleri arıyorsanız sizler için birkaç önerimiz var. Bu etkinliklerle çocuklarınız hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Oyun 1: BUL BAKALIM KİM? Çocuklarınızla birlikte hiçbir materyale ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. İlk etapta ona yol göstermek için anne baba oyuna başlamalıdır. *Bebek emeklemesi *Yaşlı yürüyüşü *Çeşitli hayvan sesleri ve yürüyüşleri *Robot yürüyüşü *Dev yürüyüşü Yukarıda verilen örnekleri çocuğunuza abartılı ve onu güldürecek…

"Çocuklarınız İle Evde Oynayabileceğiniz Oyun Önerileri"

MONTESSORİ EĞİTİMİNİN GELENEKSEL EĞİTİMLERDEN FARKI NEDİR?

Montessori programının geleneksel eğitim programından farkı nedir? Tabloda Montessori programı ve geleneksel eğitim programı arasındaki farklar sıralanmıştır: MONTESSORİ GELENEKSEL 1: Sosyal ve algısal gelişimi vurgular 1: Ezber yoluyla öğrenim ve sosyal davranışı vurgular 2: Öğretmen sınıfta rehber görevi görür 2: Öğretmen sınıfta kontrolör görevi görür 3: Çevre ve eğitim methodu kişisel disiplini   geliştirir 3: Disiplin öğretmenin zorlamasıyla sağlanır 4: Temel olarak kişisel öğretime öncelik verilir 4: Temel olarak grup öğretimine öncelik verilir 5: Farklı yaş gruplarına…

"MONTESSORİ EĞİTİMİNİN GELENEKSEL EĞİTİMLERDEN FARKI NEDİR?"

KENDİ BAŞIMA YAPABİLMEM İÇİN BANA YARDIM ET .

KENDİ BAŞIMA YAPABİLMEM İÇİN BANA YARDIM ET! 1907 yılında ilk Çocuklar Evi ile uygulanmaya başlanan Montessori metodu Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir. İtalya’nın ilk kadın doktoru olan M. Montessori, metodunun temellerini zeka engelli çocuklarla yaptığı çalışmalarla oluşturmuş ve elde ettiği başarı sonucunda bu yöntemi normal çocukların eğitimine uyarlamaya karar vermiştir. İlk Çocuklar Evi ile uygulanmaya başlanan metot çocukların ilgi, tutum ve davranışları rehberliğinde olgunluğa ulaşmıştır. Montessori metodu daha çok okul öncesi kurumlarında uygulanmakla beraber lise dahil…

"KENDİ BAŞIMA YAPABİLMEM İÇİN BANA YARDIM ET ."

DRAMANIN YARARLARI NELERDİR ?

DRAMANIN YARARLARI – Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. – Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde…

"DRAMANIN YARARLARI NELERDİR ?"

DRAMA NEDİR ?

DRAMA NEDİR Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar…

"DRAMA NEDİR ?"